Spojila nás pieseň 2015

Už od roku 1946 si každoročne 13. novembra si pripomíname Medzinárodný deň nevidiacich. Je nás asi 1,5 % populácie – mnohí z nás nikdy nevideli slnko, kvety ani úsmev svojich blízkych. Avšak sme ľudia, ako každí iní… myslíme, cítime, ľúbime… vnímame tento svet inak ako očami…  čítaj ďalej…

*************************************************************************************

Spojila nás pieseň 2015

Občianske združenie AmbreloKultúrne zariadenia Petržalky pripravujú dňa 5.11.2015 v Dome kultúry Zrkadlový háj BA – Petržalka pri príležitosti Medzinárodného dňa nevidiacich koncert Spojila nás pieseň, ktorého cieľom je reprezentovať a predstaviť umenie zrakovo handicapovaných umelcov. čítaj ďalej…

*************************************************************************************

Pozdrav od svätého otca, pre Maroša

list2

*************************************************************************************
Mosty snov TřeboňKPN Komárno

 

 

*************************************************************************************

Spojila nás pieseň…

Spojila nás pieseň 4.7. (1)… si možno spoločne zaspievajú štyria nevidiaci speváci a speváčky z krajín V4 pri stretnutí na spoločnom koncerte v srdci Bratislavy na Hlavnom námestí dňa 4. júla 2014 o 19.00 hod.
Je to však aj názov koncertu, ktorý organizuje OZ nevidiacich Ambrelo a cieľom ktorého je priblížiť širokej verejnosti život a prácu zrakovo postihnutých umelcov a dokázať, že handicap nie je bariérou v ich sebarealizácii. Partnermi zo zahraničia budú Zväzy nevidiacich z Čiech, Maďarska a Poľska.
Projekt bude súčasťou Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava 2014 a bude voľne nadväzovať na predvianočný koncert Spojila nás pieseň, ktorý prilákal mnoho bratislavských, ale aj moravských divákov do zrekonštruovaného V-klubu na Námestí SNP.
Tvárou koncertu bude člen OZ Ambrelo Maroš Bango, moderátorkou Alexandra Bangová a hosťami budú zrakovo handicapovaní umelci: Radek Žalud /Česká republika/, Anna Faderewska /Poľsko/ a Szilvia Agárdi /Maďarsko/.
„Prostredníctvom krásnej hudby a cestou umenia chceme povzbudzovať a motivovať aj ostatných handicapovaných k tomu, aby sa nebáli pracovať na svojom talente a predstaviť výsledky svojho úsilia ostatným“– hovorí Alexandra Bangová, predsedníčka OZ Ambrelo.
Koncert sa uskutoční vďaka finančnej podpore Hlavného mesta Bratislava, Arsbratislavensis, BKIS, Českého centra, Poľského kultúrneho inštitútu a Kultúrneho inštitútu Maďarskej republiky v Bratislave a vďaka organizačnej a marketingovej podpore zahraničných partnerov projektu.
Veľmi si vážime všetko, čo pre nás  urobili mnohé úrady a inštitúcie s cieľom pomôcť nám tento koncert zorganizovať a zrealizovať. Ďakujeme všetkým vopred za čas a námahu, ktorú ste nám venovali a tešíme sa na stretnutie na koncerte .

Alexandra Bangová, predseda OZ Ambrelo
Tel: +421 905 648 520

V Bratislave, 9.6.2014

 

Mosty snov

KPN

Tlačová verzia V-klub
  • Vážení priatelia,

    dovoľujem si osloviť Vás v mene svojom, svojho manžela, nevidiaceho speváka Mariána Banga, ako aj nášho Občianskeho združenia nevidiacich Ambrelo s prosbou o spoluprácu s Vašou spoločnosťou. ….ČÍTAJTE VIAC

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Voktóbri 2012 sa na pozvanie Ministerstva zahraničných vecí a Slovenského inštitútu v Moskve, predstaví moskovskému publiku na troch koncertoch. Prvým z nich bude slávnostný koncert v Evanjelickom kostole sv. Petra a Pavla v Moskve 27. októbra 2012, kde jeho speváckou partnerkou bude známa ruská  sopranistka  Tatiana Lanská. Ďalší koncert uvidí moskovské publikum  v Moskovskom akademickom divadle mládeže 28. októbra 2012 a tretí sa uskuteční naVeľvyslanectve SR v Moskve 29. októbra 2012. Tento koncerty možno bez váhania zaradiť do kategórie splnených Marošových snov.

 

 

 

 

 

 


  


 


 


 
 


 


 


 

 

 


 


 


 


 


  

 

 

 

 


 


 


 


 

 

 


 


 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

06.07.2010

NOVÉ ČLÁNKY V SEKCII „MÉDIA“ : zivot.lesk.cas.sk: Speváčka Sisa Sklovska a Marián Bango spolu s manželkou Alexandrou sú hlavnými aktérmi projektu Svetlo do tmy.

09.11.2010

KONCERTY PRE MESIACE NOVEMBER A DECEMBER